Kosmos

 

Kenniscentrum KOSMOS

Bij KOSMOS krijg je de ruimte om te ontdekken wie je bent, wat je kan en wat je wilt leren. En het mooiste: jij bepaalt zelf op welke manier en in welk tempo je dit wilt doen.

Vakken volgen uit een boek? Dat kan! Liever een vakoverstijgend project bedenken, alleen of met een groep? Ook dat is mogelijk. Nodig je graag iemand uit met een beroep dat je interessant vindt, of heb je zelf een idee voor een activiteit of les? Regel het maar!

KOSMOS is een school voor primair onderwijs (basisschool) en voortgezet onderwijs (vmbo-tl, havo en vwo). Wij bieden onderwijs aan kinderen en jongeren tussen 4 en 21 jaar. We hebben geen jaargroepen of niveauklassen. Ook loopt het primair onderwijs bij ons vloeiend over in het voortgezet onderwijs. Je diploma haal je bij ons via staatsexamens.

Oneindige ontwikkeling
Bij KOSMOS staat centraal dat jij je op een veilige, vrije manier kunt ontwikkelen. Dit doe je natuurlijk niet alleen; wij ondersteunen jou waar je dat nodig hebt. Bovendien geloven wij dat kinderen en jongeren ook elkaar en zelfs volwassenen ontzettend veel kunnen leren. Bij KOSMOS ontwikkelen we ons samen. Dit doen we binnen onze school, onze eigen ‘microkosmos’. Maar we zoeken waar we kunnen ook verbinding met de wereld om ons heen: de ‘macrokosmos’.

Sociocratie
Binnen KOSMOS werken we met een sociocratisch overleg- en besluitmodel. Dit houdt onder andere in dat iedereen binnen de school een volwaardige stem heeft als het gaat om het maken van afspraken, uitvoeren van ideeën en het oplossen van conflicten. Belangrijke pijlers binnen het sociocratische systeem zijn gelijkwaardigheid, vrijheid, respect, vertrouwen en veiligheid. Samen zorgen we ervoor dat deze aspecten gewaarborgd kunnen worden.

Natuurlijk leren
En dan dat woord ‘leren’. Daar kijken we bij KOSMOS ook nét even anders naar dan op veel andere scholen. Wij geloven dat je het beste nieuwe dingen leert wanneer je dit doet vanuit intrinsieke motivatie. Natuurlijk leren noemen wij dat. Dit proberen we te stimuleren door het bieden van een rijke, prikkelende, inspirerende omgeving. Daarin bieden we als school lessen en activiteiten aan, maar mogen kinderen en jongeren ook vooral zelf aangeven waar ze behoefte aan hebben.

Onder leren verstaan we uiteraard ‘schoolse’ basisvaardigheden, zoals rekenen en taal. Maar ook het werken in een moestuin, koken en zelfs spelen en chillen zien wij als ontzettend (belang)rijke bronnen van ontwikkeling. Kortom: leren doe je altijd en overal!