Op Kosmos heb je vrijheid… ‘Dus álles mag en niemand zegt wat je moet doen?’

Nee, gelukkig ligt het heel wat genuanceerder!

Vrijheid heb je niet, maar vrijheid ontstaat. Natuurlijk is niet iedereen gelijk. Maar we gaan wel uit van gelijkwaardig zijn aan elkaar. Zo heeft iedereen een volwaardige stem in het geheel. Ieders wensen, voorkeuren en verlangens wegen even zwaar. We zijn allen unieke mensen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, kennis en vaardigheden. Daarbij waarderen en respecteren we ieders eigenheid en uniek-zijn.

 

gelijkwaardigheid

 

Het gevolg van werken vanuit gelijkwaardigheid, is dat we allen onze (mede)verantwoordelijkheid zullen moeten nemen. Als die wordt genomen, ontstaat er vrijheid. Vrijheid staat dus niet voorop, maar is een gevolg van het houden aan afspraken en het nemen van je (mede)verantwoordelijkheid.

 

rommel

 

 

Na het koken ruim ik de tafel niet af. Degene die na mij de tafel wil gebruiken voor bijvoorbeeld het spelen van een spelletje, zou míjn rommel moeten opruimen. Doordat ik niet mijn verantwoordelijkheid heb genomen beperk ik de ander in zijn vrijheid.

 

Met het hebben van vrijheid komt dus automatisch ook het nemen van verantwoordelijkheid. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes. Om verantwoordelijkheid te kunnen nemen, leren studenten een mening te vormen en beslissingen te nemen. Door de sociocratische overlegmethode in de kringen ontstaat verbinding en saamhorigheid om besluiten gezamenlijk te dragen en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen.

In een omgeving zonder grenzen voelt niemand zich veilig. Niemand voelt zich dan verantwoordelijk en er kan chaos ontstaan. Binnen de gemeenschap van de school ben je verbonden met elkaar. Vrijheid voor iedereen kan alleen bestaan als er rekening gehouden wordt met de vrijheid van anderen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er afspraken worden gemaakt en dat grenzen bewaakt worden. Afspraken worden door studenten en begeleiders samen gemaakt. Studenten zijn zelf (mede)verantwoordelijk voor het leefklimaat binnen de school. Ook de consequenties bij het overtreden van de afspreken worden door de studenten en begeleiders samen bedacht. Hierdoor voelen studenten zich ook meer verantwoordelijk voor het naleven van deze afspraken en regels. Ze hebben meer de neiging om zich dan ook aan de regels te houden. Ze spreken elkaar daarop eerder aan dan wanneer zij die afspreken niet zelf hebben gemaakt maar deze als regels van bovenaf worden opgelegd. Vrijheid is er dus mét verantwoordelijkheid voor jezelf en voor elkaar.

Wij bieden een brede ontwikkeling met veel eigen inbreng en vrijheid voor de student. Met die vrijheid komt ook het dragen van de bijhorende verantwoordelijkheid en het aanspreekbaar zijn op gedrag.

Op Kosmos mag je jezelf zijn. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Natuurlijk zijn er daarin dus grenzen. Jouw vrijheid eindigt waar de vrijheid van een ander begint. Dat betekent dat je vrij bent om te doen hoe jij het wilt, maar dat dit niet de vrijheid van anderen in de weg mag zitten. We leven in een wereld waar we met anderen te maken hebben die ook vrij willen zijn. Om de veiligheid te waarborgen maken we samen afspraken over waarden en normen en stellen we samen de schoolregels en -afspraken op in de Schoolkring. Wij vinden het belangrijk dat er op school een sfeer is van vertrouwen, respect en vrijheid. Want alleen als je je prettig voelt kom je tot de grootste ontwikkeling van jezelf!